Tekoäly

Tekoäly

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) viittaa tietokonejärjestelmien kykyyn suorittaa tehtäviä, jotka tyypillisesti vaativat ihmisen älykkyyttä. Nämä tehtävät voivat sisältää päättelyä, oppimista, havainnointia ja kielen ymmärtämistä. Käytännönläheisesti voisi määritellä tekoälyn seuraavasti:

Tekoäly on tietotekniikan haara, joka mahdollistaa koneiden oppimisen, päätöksenteon ja ongelmanratkaisun. Tekoälyä käytetään monenlaisissa sovelluksissa, kuten:

1. Koneoppiminen (Machine Learning): Tietokonejärjestelmät oppivat ja parantavat suorituskykyään kokemuksen perusteella ilman suoranaista ohjelmointia. Esimerkiksi sähköpostin roskapostisuodattimet oppivat tunnistamaan ei-toivottuja viestejä käyttäjän merkitsemien viestien perusteella.

2. Syväoppiminen (Deep Learning): Erityinen koneoppimisen ala, joka käyttää suuria neuroverkkoja oppiakseen monimutkaisia malleja suurista datamääristä. Esimerkiksi kuvantunnistuspalvelut, jotka tunnistavat ja luokittelevat kuvia ilman ihmisen väliintuloa.

3. Luonnollisen kielen käsittely (Natural Language Processing, NLP): Mahdollistaa koneiden ymmärtää, tulkita ja reagoida ihmiskielen muodossa annettua dataa. Esimerkkeinä chatbotit, jotka voivat keskustella ihmisten kanssa luonnollisesti, tai käännöspalvelut, jotka kääntävät tekstit eri kielille.

Tekoälyä käytetään laajasti tehostamaan ja automatisoimaan prosesseja. Se voi myös tarjota henkilökohtaista asiakaskokemusta, tehdä ennusteita datan perusteella ja ratkaista monimutkaisia ongelmia, joita on vaikea tai mahdotonta ratkaista perinteisin menetelmin. Tekoälyn kehittyessä sen sovellusalueet laajenevat entisestään.

 

Aiheeseen liittyvää

Lisätietoa ja sovellusesimerkkejä tulossa hankkeen edetessä