Sähköinen liikkuminen

Sähköinen liikkuminen

Autoalan yritysten liiketoimintaympäristö on kokenut merkittävän muutoksen viime vuosina, erityisesti sähkö- ja hybridiautojen yleistyessä. Tämä murros on monimuotoinen ja vaikuttaa autoalalle monella eri tavalla.

Sähkö- ja hybridiautojen yleistyminen edellyttää muutoksia jakelu- ja huoltoverkostoissa, latausinfrastruktuurissa ja jälkimarkkinapalveluissa. Autoalalla toimivien on mietittävä uudelleen toimintamallejaan ja palvelutarjontaansa vastatakseen uutta teknologiaa sisältävien autojen ja niitä omistavien asiakkaiden erityisvaatimuksiin.

Autoalalla ja siihen läheisesti liittyvien yritysten on toimittava tässä muuttuvassa ympäristössä taitavasti, hyödyntämällä uusia teknologioita, mukauttamalla strategioitaan, sekä päivittäisiä toimintojaan. Lisäksi tulee huomioida muuttuvat vaatimukset esimerkikisi työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Aiheeseen liittyvää

Lisätietoa ja esimerkkejä tulossa hankkeen edetessä