Hankeinfo

Uutta teknologiaa tutuksi ja käyttöön pk-yrityksille

Uusien teknologioiden hyödyntäminen on tuottavuuden ja kasvun kannalta keskeistä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Maaseutualueen yritysten tietoisuudessa ja osaamisessa liittyen uusiin teknologioihin ja digitaalisuuden hyödyntämiseen on usein kehitettävää. Yrittäjien on myös vaikea saada helposti ymmärrettävää tietoa teknologioiden hyödyistä ja käytännön esimerkkejä niiden suomista mahdollisuuksista.

Uudet teknologiat pk-yritysten kasvun kehittymisen tukena -hanke kartoittaa näihin haasteisiin liittyviä tarpeita, lisää tietoisuutta ja auttaa yrityksiä tekemään harkittuja valintoja teknologian hyödyntämisessä. Hankkeessa myös madalletaan yritysten kynnystä tehdä yhteistyötä oppilaitosten ja kansainvälisten opiskelijoiden kanssa muun muassa parantamalla verkostoitumista ja tekemällä oppilaitosvierailuja.

Tehokkaat työpaketit hankkeen ajan

Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketeiksi, joista ensimmäisessä kerätään ja kartoitetaan hankealueen yritysten digivalmiuden lähtötaso ja analysoidaan tulokset. Yrityskäyntien ja vertaistyön avulla hankkeen toimenpiteistä ja sisältöaiheista tehdään mahdollisimman yrityslähtöisiä. Muissa työpaketeissa muun muassa tehdään esimerkkitoteutuksia hankkeen omissa tiloissa, yrityksien tiloissa ja korkeakoulujen tiloissa. Toteutusten avulla yritykset voivat tutustua uusien teknologioiden mahdollisuuksiin käytännössä.

Lisäksi yrityksille järjestetään asiantuntijaluentoja ja infotilaisuuksia, joissa valotetaan uusien teknologioiden mahdollisuuksia käytännönläheisesti. Yhtenä tärkeänä teemana on myös verkostojen rakentaminen, esimerkiksi toimialakohtaisesti mutta myös yritysten ja oppilaitosten välille.

Hankealue, aika ja rahoitus

Hanketta hallinnoi Alavuden Kehitys Oy, ja siinä ovat mukana Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli. Hankeaika on 1.9.2023–31.8.2025. Uudet teknologiat PK-yritysten kehittymisen tukena -hanke toteutetaan Euroopan Aluekehitysrahaston EAKR-ohjelman kautta. Rahoittajina ovat Etelä-Pohjanmaan Liitto sekä hankealueen kunnat.